• Limburg, waar het leven je toelacht!

  • Huizen van de Limburgse makelaars!

  • Limburg, wonen met een glimlach!

Weinig nieuws over de woningmarkt met Prinsjesdag


Bij de presentatie van de miljoenennota op Prinsjesdag bleven grote verrassingen voor de woningmarkt uit. Ja, er werden al langer bestaande problemen benoemd, zoals de krapte op de woningmarkt. Te weinig huizen zijn momenteel beschikbaar waardoor de prijzen fors stijgen. 

Tekorten gelden zowel in de koopsector als in de huursector. Dus moet er vooral meer gebouwd worden. Er is grote behoefte aan middel dure huurwoningen (€ 700 tot € 1.000 per maand) en koopwoningen. De bouwproductie moet flink omhoog. De vraag is of dit gaat lukken. Net als een andere sectoren is er een groot tekort aan personeel in de bouwsector. Door falend overheidsbeleid zijn in de 2e fase van de crisis zijn enorm veel banen verloren gegaan. Die mensen zijn nu niet meer beschikbaar.

Het aantal verstrekte bouwvergunningen blijft achter.

De groei van het aantal huishoudens blijft doorgaan, de komende 20 jaar komen er naar schatting 500.000 huishoudens bij. De ambitie is dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd. Het kabinet trekt 38 miljoen uit voor extra nieuwbouw op binnenstedelijke locaties. Corporaties krijgen enerzijds een korting op de verhuurdersheffing, maar worden anderzijds weer geconfronteerd met nieuwe belastingen, zij zijn dus not amused. Uiteraard was er ook nog aandacht voor verduurzaming van de woningmarkt waaronder het gasvrij maken van de woningvoorraad.

Fiscale zaken

De eerder afgesproken zaken blijven doorlopen. Bijvoorbeeld het maximale percentage waartegen de hoge inkomens hun rente kunnen aftrekken. De komende jaren gaat dit percentage jaarlijks dalen met 3% totdat in 2023 het maximum aftrekpercentage van 37% is bereikt. Verder worden ook de gevolgen van het besluit tot afschaffing van de zogenaamde Wet Hillen zichtbaar. Jaarlijks zal de vrijstelling voor de bijtelling van het eigenwoningforfait met 3,33% worden afgebouwd voor woningeigenaren die geen of een kleine hypotheekschuld hebben. Voor 2019 is de aftrek nog 96,66% van het verschil tussen hypotheekrente en eigenwoningforfait. Daarnaast wil het kabinet de aftrekregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten afschaffen en weer vervangen door een nieuwe subsidieregeling.

Tenslotte

Wel goed nieuws is dat de maximale koopgrens voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in 2019 zal worden opgetrokken tot de gemiddelde koopsom (vermoedelijk tussen de € 280.000 en € 290.000).

Reacties op bericht

Contact
Neem de tekens van de afbeelding over
* Hoofdlettergevoelig

Contact | Feedback