• Limburg, waar het leven je toelacht!

  • Huizen van de Limburgse makelaars!

  • Limburg, wonen met een glimlach!

Een huis kopen anno 2019, te gek of gekkenwerk


Wel of niet een huis kopen?
De huizenmarkt is veel in het nieuws, stijgende prijzen, te weinig woningen, hypotheekrente die alsmaar daalt, maatregelen van het kabinet met Prinsjesdag en ga zo maar door.  
Vooropgesteld, niet elke Nederlander zal in staat zijn om een eigen huis te bezitten, bijvoorbeeld omdat voldoende inkomen ontbreekt. Daarnaast zullen er mensen zijn die voor het gemak kiezen en zorgeloos in een huurwoning willen wonen. Maar een grote groep maakt wel serieus een afweging tussen kopen en huren, niet alleen uit praktisch oogpunt, meer vrijheid en woongenot, maar ook financieel gezien. 
De hieronder toegevoegde PDF kan dan helpen. Het laat zien wat een koopwoning per maand kost op basis van een koopsom van € 250.000 incl. alle bijkomende kosten ten opzichte van een vergelijkbare huurwoning. In de kolom "verschil per jaar" is te zien dat een huurwoning in de eerste 15 jaar goedkoper is qua maandlast. In de laatste kolom staat de vermogenssituatie, rekening houdend met het ingebrachte eigen geld, het verschil in maandlast per jaar en de waardestijging van de woning. Hierbij gaan we uit van 2% stijging per jaar voor zowel de woningwaarde als de huurprijs. Na 15 jaar bijvoorbeeld zijn de woonlasten koop en huur per maand gelijk, in de laatste kolom is vanwege aflossing en waardestijging echter wel een spaarpot gecreëerd van ruim € 175.000. Helemaal onderaan ziet u de prognose over de gehele woonperiode.
Het laten doorrekenen van uw persoonlijk financiëel plaatje kan wel eens een interessante zijn. Veel succes met uw keuze.   

Reacties op bericht

Contact
Neem de tekens van de afbeelding over
* Hoofdlettergevoelig

Contact | Feedback